0

Grozs ir tukšs.

Privātuma politika

REPA SIA e-veikala PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

REPA SIA apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai
jūs zinātu, kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim.
Šajā paziņojumā izskaidrots:
– Kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju;
– Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām;
– Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju;
– Informācija par mārketinga paziņojumiem;
– Jūsu tiesības;
– Kā mēs izmantojam sīkdatnes;
– Cita būtiska informācija par privātumu;
– Izmaiņas tajā, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu;
– Kā ar mums sazināties.
Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma
noteikumiem.
Ja jums radušies jautājumi par to, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:
info@repa.lv
***

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU
Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:
– personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam;
– avoti un konkrētas personas datu kategorijas, kas nav saņemtas tieši no jums;
– jūsu personas datu apstrādes mērķi; un
– apstrādes juridiskais pamats.
Mēs apstrādājam jūsu konta datus („konta dati”). Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un
citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta
datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu
drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana
pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.
Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē („darījuma dati”).
Darījuma dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek
apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes
juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās
intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.
Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu
saņemšanai („ziņojumapmaiņas dati”). Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un
jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja mēs jau esam pārdevuši jums preces vai snieguši
pakalpojumus mūsu mājaslapā un jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt ziņojumapmaiņas datus, pamatojoties uz
mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem.
Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosutāt („korespondences dati”).
Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu
mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek
apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti,
pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana
un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu
tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpus tiesas kārtībā. Šīs apstrādes
juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo
tiesību aizsardzība un nodrošināšana.
Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs
esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu
atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.
***

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM
Mēs vēlamies iegūt un saglabāt jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas
nepieciešams.
Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt jums mūsu pakalpojumus
atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:
– Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus jebkurai no mūsu grupas sabiedrībām (tostarp mūsu meitas
sabiedrībām un kontrolējošajai sabiedrībai, un citām tās meitas sabiedrībām);
– Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un profesionālajiem konsultantiem, lai
pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;
– Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu
sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas
nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
– Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus.
Piemēram, tīmekļa vietnes vienošanas pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas
pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs
veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu
konfidencialitāti.
Gadījumā, ja izvēlēsieties atliktā maksājuma iespēju, mēs atklāsim jūsu personas datus, kas skaidri norādīti
maksājuma veidlapā, patēriņa kredīta uzņēmumiem. Šādi dati iekļauj konkrētā darījuma datus un līzinga datus. Ņemot
vērā, ka, saņemot šo informāciju, patēriņa kredīta uzņēmumi apstrādā datus kā neatkarīgs datu pārzinis, pirms apstiprināt
datu pārsūtīšanu, mēs jums iesakām iepazīties ar šo kredītiestāžu konfidencialitātes politiku.
Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.
Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums tiek atbilstoši aizsargāts. Lai saņemtu vairāk informācijas par atbilstošiem
drošības pasākumiem, jūs varat sazināties ar mums e-pastā info@repa.lv
***

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU
Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir
nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:
– konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 5 (piecas) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā
no tā, kurš datums ir vēlāk);
– darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;
– līzinga dati tiks uzglabāti ne ilgāk par pasūtījuma izpildi vai atcelšanu;
– ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma
(atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);
– korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.

Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks
uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem.
Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai
izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.
Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks saglabāti
tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem. Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai
izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.
***

INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM
Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo
informāciju palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces.
Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no www.shop.repa.lv jebkurā laikā.
To varat izdarīt šādi:
– Noklikšķinot uz “atteikšanās” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;
– Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu: info@repa.lv
Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs atjaunināsim jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk jūs
šādus paziņojumus nesaņemsiet.
Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā www.shop.repa.lv ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz
informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs
apstrādāsim jūsu pieprasījumu.
Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par pakalpojumiem, piemēram,
saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.
***

JŪSU TIESĪBAS
Šajā paziņojuma daļā sniegts jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no
tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. Mēs lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgajiem
tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu informāciju par jūsu tiesībām.
Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:
– Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;
– Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus. (Taču lielāko daļu no
informācijas jūs varat labot sadaļā Mans konts ;
– Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;
– Tiesības ierobežot datu apstrādi;
– Tiesības iebilst pret datu apstrādi;
– Tiesības uz datu pārnešanu;
– Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
– Tiesības atsaukt piekrišanu.
Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@repa.lv
1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei,
un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju

par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu
tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.
2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus,
jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.
3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (I) personas dati vairs nav
nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (II) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita
likumīga pamata apstrādei nav; (c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d)
apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs
tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: (I) lai īstenotu izteiksmes un
informācijas aprites brīvību; (II) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (III) lai celtu, īstenotu vai
aizstāvētu likumīgas prasības.
4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: (a) jūs apstrīdat personas datu
precizitāti; (b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; (c) mums personas dati apstrādei vairs
nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) jūs iebilstat pret
apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir
ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to
apstrādāsim tikai: (I) ar jūsu piekrišanu; (II) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (III) lai aizsargātu citas
privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai (IV) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.
5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties.
Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām
interesēm. Ja jūs iebilsts pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim
uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir
nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret
šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.
7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai
statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde
nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.
8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir:
a. jūsu piekrišana; vai
b. līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības no mums saņemt
jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to
īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības.
9. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir
likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv,
vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas
adresei.
10. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības
atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas
atsaukšanas.
***

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES
Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj mums nodrošināt jums ātrāku
un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs,
pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var
izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas
nolūkos.
Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu personīgā informācija, kas atrodas
mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.
Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

– Ārējie avoti (1)
– Pārlūka iestatījumi (2)
– Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes (3)
(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem
Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Vairāk par Google
privātuma politiku varat uzzināt šeit.
Lai iepazītos ar vairāk informācijas par to, kā jūs varat piekļūt, pārvaldīt vai dzēst informāciju, kas saistīta ar jūsu Google
kontu, apskatiet “Caurskatāmība un izvēle.”
Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas,
lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:
– mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes
saturu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pārlūks izmanto Analytics, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka
pievienojumprogrammu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Google Analytics un privātumu, noklikšķiniet šeit.
– Tiešā mārketinga nolūkos mēs izmantojam “Google Partners” reklāmas sistēmu. Tas palīdz mums parādīt jums
atbilstošus piedāvājumus. Jūs varat mainīt šos iestatījumus šeit. Lai uzzinātu vairāk par Google reklāmām un privātuma
politiku, noklikšķiniet šeit.
– Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām
sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku,
noklikšķinot šeit. Tāpat jūs varat noklikšķināt šeit, lai mainītu savus reklāmas iestatījumus Facebook platformā.
– Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “RTB House” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām
sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par RTB House privātuma politiku,
noklikšķiniet šeit. Tāpat jūs varat mainīt reklāmas iestatījumus RTB House platformā, noklikšķinot šeit.
– Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Adform” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm
palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par Adform privātuma politiku, noklikšķiniet šeit.
– Mēs esam tiesīgi izmantot “Hot Jar”, lai optimizētu klientu pieredzi tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk par šo privātuma
politiku, noklikšķiniet šeit.
(2) Kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes?
Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā
versijas. Turpmāk pieejama aktuālā informācija par to, kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes tādās pakalpojumu sniedzēju tīmekļa
vietnēs kā Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari.
Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi, un jūs iespējams, nevarēsiet
izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.
(3) Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Ir četri galvenie sīkdatņu veidi. Turpmāk sniegta informācija par to, kā un kāpēc mēs tās izmantojam:
(1) Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot pieejamās
funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.
(2) Tīmekļa vietnes analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums novērtēt un analizēt, kā mūsu klienti izmanto mūsu
tīmekļa vietni, uzlabot gan tās funkcionalitāti, gan jūsu iepirkšanās pieredzi.
(3) Klientu preferenču sīkdatnes: kad jūs pārlūkojat vai iepērkaties vietnē www.shop.repa.lv šīs sīkdatnes atcerēsies jūsu
preferences, lai mēs varētu padarīt jūsu iepirkšanās pieredzi nevainojamu un īpaši pielāgotu jums.
(4) Mērķa vai reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai parādītu jums aktuālas reklāmas. Šīs sīkdatnes
ierobežo reklāmas parādīšanas reižu skaitu un palīdz mums novērtēt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti.
***

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR PRIVĀTUMU
Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas parasti tiek sauktas par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir
pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie
pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi.
Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu
atbildību par šīm privātuma politikām.
Bērnu personas dati
Pakalpojumi, kas tiek sniegti mūsu vietnē, paredzēti personām, kas ir vecākas par 14 gadiem. Individuālas lojalitātes
programmas vai konkursa nosacījumi var ietver atšķirīgu vai augstāku minimālā vecuma ierobežojumu dalībniekam.
Ja mums radīsies pamatotas šaubas par personas, kas nav sasniegusi šajā punktā minēto vecumu, datu apstrādi, mēs
šādus personas datus no datu bāzēm dzēsīsim.
***

IZMAIŅAS TAJĀ, KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PRIVĀTUMU
Mēs, iespējams, mainīsim šo paziņojumu laiku pa laikam, lai atspoguļotu to, kā mēs apstrādājam jūsu datus.
Ja mēs ieviesīsim būtiskas izmaiņas, mēs informēsim jūs par to mūsu tīmekļa vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-
pastu, lai jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms mūsu tīmekļa vietnes turpmākas izmantošanas.
***

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?
Mēs vienmēr vēlamies sazināties ar mūsu klientiem (īpaši, ja uzskatāt, ka mēs esam jūs pievīluši vai varētu kaut ko
uzlabot).
Ja:
– jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu;
– jūs vēlaties, lai mēs turpmāk neizmantojam jūsu informāciju;
– jūs vēlaties īstenot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām vai jums ir sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums.
Jūs varat sazināties ar mūsu privātuma speciālistiem, rakstot mums uz:  info@repa.lv

Jūs varētu interesēt